Słownik

Yellow Boson

Słownik

Energia słoneczna, proste wyjaśnienie kluczowych terminów związanych z energią słoneczną.

Miara efektywności kolektora słonecznego. Jest to część promieniowania padającego na powierzchnię absorbera, która zostaje przekształcona w energię cieplną i elektryczną.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy